TLIC…พร้อมสนับสนุนอาจารย์ด้านการจัดสอบ 

 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้รูปแบบการจัดการสอบเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างฉับพลัน “การจัดสอบ” ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Onsite/Onair หรือ Online ทำให้อาจารย์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการจัดสอบ แต่ในกรณีที่ต้องการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ จึงต้องมีการวางแผนแนวทางในการจัดสอบและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดสอบ วันนี้ TLIC พร้อมแล้วสำหรับการสนับสนุนอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการสอบทุกรูปแบบ

Cook Book Online Exam Highlights 

จากการถอดบทเรียน วันนี้ TLIC พร้อมนำเสนอ Cookbook หรือสูตรการจัดสอบที่แสดงให้เห็นทั้งข้อดีของการสอบ Online
รวมถึงแนวทางการลดการทุจริต เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับตัวเข้ากับการสอบในยุค new normal ได้อย่างเต็มที่

[supsystic-price-table id=24]

Online Exam Highlights 

การสอบ Online ดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่กลายเป็น “New Normal” ไปแล้ว
เรามีความตื่นตัวเรื่องนี้ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 เข้ามา แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย บางวิชาบางคณะก็ยังประสงค์
ให้มีการจัดสอบ Online ต่อไป ซึ่งอาจหมายถึงการจัดห้องสอบในมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาทำข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ก็ได้

Exclusive Cook Book Online Exam 

 

วิดีโอ Cookbook หรือสูตรการจัดสอบที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดวิธีการและแนวทางในการสอบ Online

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS)

Learning Management System (LMS) หรือ “ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้” ที่ประกอบด้วยเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่
ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา หรือระบบบริหารจัดการผู้เรียน เป็นต้น วันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนและให้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

แนวทางและเครื่องมือสำหรับการจัดสอบ (อาจารย์)

รวมแนวทางและเครื่องมือการจัดสอบ Online ซึ่งการจัดสอบออนไลน์อาจจะมีขั้นตอนในการเตรียมตัวต่างจากการสอนแบบเดิม
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากสำหรับอาจารย์ มช. อีกต่อไป ทาง TLIC ได้รวบรวมแนวทาง วิธีการ/ขั้นตอนหรือองค์ประกอบ ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้วางแผนในการจัดสอบได้ทันที

แนวทางและเครื่องมือสำหรับการสอบ (นักศึกษา)

รวมแนวทางและเครื่องมือการสอบ Online สำหรับนักศึกษา ซึ่งการจัดสอบออนไลน์อาจทำให้ขั้นตอนในการสอบของนักศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ถ้านักศึกษาเตรียมตัววางแผนรับมือกับการสอบออนไลน์ได้
เรื่องนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทาง TLIC ได้รวบรวมแนวทาง วิธีการ/ขั้นตอนหรือองค์ประกอบ ที่สามารถนำไปใช้วางแผนในการสอบของนักศึกษาได้ 

เครื่องมือวัดผลการสอบ

หนึ่งทางเลือกในการวัดผลการเรียนของนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นการวัดผลบนระบบออนไลน์ได้  เพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณลำดับขั้นการศึกษาของอาจารย์
โดย TLIC ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้ให้มีความสามารถที่ดีขึ้นกว่าเดิมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพิสูจน์ระบบร่วมกันได้แล้วที่นี่

คู่มือการใช้งานเกี่ยวกับระบบจัดสอบ Online

วันนี้ TLIC ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน ซึ่งอธิบายรายละเอียดถึงการใช้งานในระดับต่างๆ ของระบบจัดสอบออนไลน์
เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ใช้งานระบบในการจัดสอบ Online

Webinar/วิดีโอที่เกี่ยวกับการจัดสอบ