TLIC…พร้อมสนับสนุนอาจารย์ด้านการจัดสอบ 

 

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้รูปแบบการจัดการสอบเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างฉับพลัน “การจัดสอบ” ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Onsite/Onair หรือ Online ทำให้อาจารย์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการจัดสอบ แต่ในกรณีที่ต้องการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ จึงต้องมีการวางแผนแนวทางในการจัดสอบและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดสอบ วันนี้ TLIC พร้อมแล้วสำหรับการสนับสนุนอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการสอบทุกรูปแบบ

Cook Book Online Exam Highlights 

จากการถอดบทเรียน วันนี้ TLIC พร้อมนำเสนอ Cookbook หรือสูตรการจัดสอบที่แสดงให้เห็นทั้งข้อดีของการสอบ Online
รวมถึงแนวทางการลดการทุจริต เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับตัวเข้ากับการสอบในยุค new normal ได้อย่างเต็มที่Accounts

Free Trial

ProjectsExam Moodle

เครื่องมือ จัดการข้อสอบ ดำเนินการสอบ มีรูปแบบข้อสอบกว่า 20 ชนิด สนับสนุนข้อสอบแบบอัตนัย รองรับผู้สอบได้จำนวนมาก


Clip แนะนำZoom Poctored Exam

คุมสอบ โดยใช้กล้องจากโทรศัพท์ของผู้สอบ ตั้งในองศาที่เหมาะสม ผู้คุมสอบแบ่ง Breakout Room รักษาสัดส่วนผู้สอบ/ผู้คุมสอบให้เหมาะสม

Clip แนะนำSafe Exam Browser

ลดการทุจริต ติดตั้งโปรแกรมล๊อกหน้าจอ ผู้สอบไม่สามารถใช้โปรแกรมอื่นใดนอกจากหน้าเบราว์เซอร์ที่ใช้ทำข้อสอบ

Clip  แนะนำ

New!


Online Exam Manager

ระบบบริหารการสอบ แสดงรายการนักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ แสดงสถานะการต่อ Zoom แสดงสถานะการส่งข้อสอบ

Clip แนะนำ 

New!


Online Grading

ตัดเกรด และส่งผลลำดับขั้นไปยังสำนักทะเบียน สนับสนุนวิธีตัดเกรดที่หลากหลาย สร้างฟอร์ม มคอ.5 ให้อัตโนมัติ

Clip แนะนำ

Online Exam Highlights 

การสอบ Online ดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่กลายเป็น “New Normal” ไปแล้ว
เรามีความตื่นตัวเรื่องนี้ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 เข้ามา แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย บางวิชาบางคณะก็ยังประสงค์
ให้มีการจัดสอบ Online ต่อไป ซึ่งอาจหมายถึงการจัดห้องสอบในมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาทำข้อสอบบนคอมพิวเตอร์ก็ได้

Exclusive Cook Book Online Exam 

 

วิดีโอ Cookbook หรือสูตรการจัดสอบที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดวิธีการและแนวทางในการสอบ Online

ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS)

Learning Management System (LMS) หรือ “ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้” ที่ประกอบด้วยเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่
ระบบการจัดการรายวิชา ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา หรือระบบบริหารจัดการผู้เรียน เป็นต้น วันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สนับสนุนและให้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

แนวทางและเครื่องมือสำหรับการจัดสอบ (อาจารย์)

รวมแนวทางและเครื่องมือการจัดสอบ Online ซึ่งการจัดสอบออนไลน์อาจจะมีขั้นตอนในการเตรียมตัวต่างจากการสอนแบบเดิม
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากสำหรับอาจารย์ มช. อีกต่อไป ทาง TLIC ได้รวบรวมแนวทาง วิธีการ/ขั้นตอนหรือองค์ประกอบ ที่อาจารย์สามารถนำไปใช้วางแผนในการจัดสอบได้ทันที

แนวทางและเครื่องมือสำหรับการสอบ (นักศึกษา)

รวมแนวทางและเครื่องมือการสอบ Online สำหรับนักศึกษา ซึ่งการจัดสอบออนไลน์อาจทำให้ขั้นตอนในการสอบของนักศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ถ้านักศึกษาเตรียมตัววางแผนรับมือกับการสอบออนไลน์ได้
เรื่องนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ทาง TLIC ได้รวบรวมแนวทาง วิธีการ/ขั้นตอนหรือองค์ประกอบ ที่สามารถนำไปใช้วางแผนในการสอบของนักศึกษาได้ 

เครื่องมือวัดผลการสอบ

หนึ่งทางเลือกในการวัดผลการเรียนของนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นการวัดผลบนระบบออนไลน์ได้  เพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณลำดับขั้นการศึกษาของอาจารย์
โดย TLIC ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้ให้มีความสามารถที่ดีขึ้นกว่าเดิมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพิสูจน์ระบบร่วมกันได้แล้วที่นี่

คู่มือการใช้งานเกี่ยวกับระบบจัดสอบ Online

วันนี้ TLIC ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน ซึ่งอธิบายรายละเอียดถึงการใช้งานในระดับต่างๆ ของระบบจัดสอบออนไลน์
เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ใช้งานระบบในการจัดสอบ Online

Webinar/วิดีโอที่เกี่ยวกับการจัดสอบ