สร้าง Quiz จาก Microsoft Forms

Microsoft forms เป็นเครื่องมือที่สร้างมาเพื่อให้รองรับการใช้งาน สร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ โพล และสามารถดูผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย โดยการสร้างแบบทดสอบ (Quiz) นั้นจะแตกต่างจาก การสร้างแบบสอบถามทั่วไป (Form) คือ แบบทดสอบจะสามารถตั้งค่าการให้คะแนน และมีการตรวจแบบทดสอบให้อัตโนมัติทันทีที่แบบทดสอบได้จบลง

1.เข้าสู่เว็บไซต์ที่ https://forms.office.com

2.sign in เข้าสู่ระบบ โดยใช้ CMU Account (@cmu.ac.th)

1.หลังจาก เข้าระบบได้แล้วจะปรากฎหน้าให้เลือก ระหว่าง New Form และ New Quiz ให้เลือก “New Quiz”

2.ตั้งชื่อ แบบทดสอบ และคลิก “Add new” เพื่อเพิ่มแบบทดสอบ

3.เลือกประเภทข้อสอบแบบ “Choice” เพื่อสร้างข้อสอบแบบหลายตัวเลือก

 

4.แบบทดสอบแบบ Multiple choice ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกันดังนี้

4.1  copy แบบทดสอบ , ลบ , เคลื่อนย้ายขึ้น ,เคลื่อนย้ายลง

4.2 เป็นส่วนของคำถาม

4.3 เป็นส่วนของตัวเลือก สามารถเพิ่มได้อีกโดยกดปุ่ม “Add option”

4.4 “Points” : ให้คะแนน ,  “Multiple answers” : สามารถเลือกตอบได้หลายข้อ , “Required” : บังคับให้ตอบข้อนี้

5.เลือกข้อที่ถูกต้อง ด้วยการเลือกเครื่องหมายเช็คถูกหลังข้อนั้น

6.สามารถเลือกเครื่องมือ “Shuffle options” : เพื่อสลับตัวเลือก

“Drop-down: ทำให้เป็น dropdown

“Math” : มีเครื่องมือสำหรับสัญลักษณ์พิเศษทางคณิตศาสตร์

“Subtitle” : เพิ่มคำอธิบายได้คำถาม”

“Add Branching” : เพิ่มเงื่อนไขหลังทำข้อนี้เสร็จไปข้ออื่นต่อหรือให้สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ

1.เลือกประเภทข้อสอบแบบ “Text” เพื่อสร้างข้อสอบแบบให้ตอบข้อความ วิธีนี้อาจารย์จะต้องมาตรวจภายหลังด้วยตนเอง

2.แบบทดสอบแบบบรรยาย ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันดังนี้

2.1  คลิกในช่องเพื่อเพิ่มข้อความคำถาม

2.2 เป็นพื้นที่ส่วนของคำตอบ

2.3 “Points” : ให้คะแนน ,  “Long answer” : สามารถเลือกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการตอบได้หลายบรรทัด , “Required” : บังคับให้ตอบข้อนี้

 

1.ส่วนของ “Preview” เมื่อคลิก จะปรากฏภาพให้เลือกดูในแบบ “Computer” และ “Mobile”

2.ส่วนของ “Theme” สามารถเลือกเปลี่ยน หรือพื้นหลังของแบบทดสอบได้

3.ส่วนของ “Share” เป็นส่วนที่จะสามารถนำลิงค์ต่างๆ ไปให้บุคคลอื่น

3.1 เป็นลิงค์ที่ต้องการส่งให้ผู้ทำแบบทดสอบ

3.2 เป็นลิงค์ที่ต้องการส่งให้ผู้ร่วมสอนมาช่วยตรวจข้อสอบ

4.การตั้งค่าอื่นๆ คลิกที่ปุ่ม “…” เลือก “Settings”

5.เป็นส่วนการตั้งค่าโดยแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้

5.1 “Option for quiz” กดเปิด เมื่อต้องการเฉลยข้อสอบหลังทำแบบทดสอบเสร็จ

5.2 “Who can fill out this form” กำหนดให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบระบุตัวตน และ 1คนทำได้ 1 ครั้ง

5.3 “Options for responses” สามารถกำหนดวัน-เวลา ในการเริ่ม-สิ้นสุด การทำแบบทดสอบ และสามารถตั้งให้สลับคำถามได้

ในส่วนของ “Responses” สามารถเข้าไปดูผลจากการทำแบบทดสอบ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปเป็น Excel ได้