Go Online Today

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทำได้ลำบากขึ้น การสอน Online จึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับอาจารย์ แต่การ “สอน” Online ก็ไม่ได้แปลว่าอาจารย์สามารถรักษาทุกอย่างไว้เหมือนเดิมโดยเปลี่ยนแค่พบนักศึกษาผ่านทาง Video Meeting เพราะสิ่งที่เสียไปเมื่อสอน Online คือบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้าซึ่งจำเป็นต้องมีแนวทางชดเชย เช่น การสอนจำเป็นต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น มีการแสดงความเห็น การนำเสนอ หรือกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนยังคงรู้สึกว่าได้เรียนรู้กับกลุ่มคน กับอาจารย์ ไม่ใช่แค่นั่งดูโทรทัศน์เท่านั้น  บทความและทรัพยากรต่อไปนี้เป็นแนวทางในการช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า “Active Online Learning”

ทางเลือกในการวัดผลการเรียนของนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้เช่นการมอบหมายให้นักศึกษาส่งชิ้นงานหรือรายงานแทนการสอบ แต่ในกรณีที่ต้องการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ต้องมีการวางแผนแนวทางในการจัดสอบและเครื่องมือที่เหมาะสมกับการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์

แนวทางการจัดสอบออนไลน์

แนวทางการจัดสอบ Online ประกอบไปด้วยองค์ประกอบใดบ้าง จะวางแผนการจัดสอบอย่างไรพบคำตอบได้ที่นี่

การใช้ ZOOM เพื่อการคุมสอบ

การคุมสอบ Online นั้นช่วยเพิ่มโปร่งใสระหว่างอาจารย์และผู้สอบ เป็นการลดโอกาสการทุจริต สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

การใช้งาน Safe Exam Browser สำหรับการสอบ

SEB ทำหน้าที่จำกัดการเข้าถึงทรัพยากรบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการสอบ เพื่อลดโอกาสที่นักศึกษาจะใช้โปรแกรมที่ไม่สมควรขณะสอบ

การใช้ Quiz ใน Moodle เพื่อการสอบ (exam.cmu.ac.th)

Exam Moodle หรือเว็บไซต์ exam.cmu.ac.th เป็นเว็บใช้เฉพาะในการจัดสอบออนไลน์เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากได้

สร้าง Quiz จาก Microsoft Forms

การสร้างข้อสอบออนไลน์ โดยใช้ Microsoft form อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดสอบออนไลน์

วิดีโอบันทึก “แชร์ประสบการณ์จริง การสอบ Online” โดยใช้โปรแกรมและเครื่องมือ สามารถเข้าชมได้โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง